[42] இது 2002 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரையிலான ஆய்வுகளைப் பற்றிய பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜர்னலின் (British Medical Journal) மதிப்புரையின் கண்டுபிடிப்புகளைப் போன்றதே ஆகும். கூடுதல் கொழுப்பு அமில வழங்கலுக்கு முன்பும் பின்பும் கரோட்டிட் தமனிகளின் தடிமனும் இரத்த ஓட்டம் தொடர்பான சில குறிப்பிட்ட அளவீடுகளும் அளக்கப்படுகின்றன. [30], மீன் எண்ணெய் உட்கொள்வதால் குருதியோட்டக்குறை மற்றும் த்ராம்போட்டிக் தாக்கம் (thrombotic) ஆகியவை ஏற்படும் ஆபத்து குறையும் என சில ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. Absolute alcohol Tamil Meaning தன ச ர யம pure ethyl alcohol (containing no more than 1% water) / ethanol containing less than one percent of water by weight., Usage ⇒ Soluble in benzene, absolute alcohol , and ether, it is derived either from boiling coal-tar oils with subsequent crystallization and distillation, or from petroleum fractions following various cataly "Dietary docosahexaenoic acid and docosapentaenoic acid ameliorate amyloid-β and tau pathology via a mechanism involving presenilin 1 levels". இந்த அட்டவணையில் இயற்கையில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான n −3 கொழுப்பு அமிலங்களின் பல வெவ்வேறு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வுள்ளமைவில் அவை மாறுவது மிகவும் எளிதான செயலாகும்.

esterification: [ es-ter″ĭ-fĭ-ka´shun ] conversion of an acid into an ester by combination with an alcohol and removal of a molecule of water. Marchioli R. (2002). "How relevant is the ratio of dietary. "Eicosapentaenoic acid reduces the progression of carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes". இதனால் நீண்ட சங்கிலி ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நேரடியாக உணவிலிருந்து கிடைக்கும்போதோ அல்லது ஒமேகா−6 ஒத்த அமைப்பு செயலிகளின் போட்டி அளவுகள் ஒமேகா-3 அமிலத்தின் அளவுகளை விட மிக அதிகமாகாத போதோ, திசுக்களில் நீண்ட சங்கிலி ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் சேகரமாவது மேலும் செயல்திறன்மிக்கதாகிறது. [125], மனிதர்களில் ALA அமிலம் EPA அமிலமாகவும் பின்னர் மேலும் DHA அமிலமாகவும் மாறும் செயலானது வரம்புக்குட்பட்டது, ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் இது மாறுகிறது எனக் கூறப்படுகிறது. (August 2009) Detection of omega-3 oxylipins in human plasma and response to treatment with omega-3 acid ethyl esters. குறிப்பாக இயற்கை சிஸ் உள்ளமைவுகளில் இவ்வமைப்பு உள்ளது. அவை க்ரில் வகைகள் மீன்களைப் போல மாசுபடும் வாய்ப்பில்லை, அதுமட்டுமின்றி அவற்றில் அஸ்டாக்சந்தின் எனப்படும் சிறப்பு ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பொருளையும் கொண்டுள்ளன என்பது போன்ற கருத்துகளாகும். "Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the GISSI-Prevenzione.". Damsgaard, Camilla T.; Lauritzen, Lotte; Kjær, Tanja M.R. M S-மெடிசின் சயின்சஸ் 22 (6–7): 659–663. ஆலிவ் புக்ஸ், வான்கோவர், United States Food and Drug Administration, FDA announces qualified health claims for omega-3 fatty acids, http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch8e.shtml, Federation of American Societies for Experimental Biology, http://www.fasebj.org/cgi/reprint/6/8/2530/, "Does fish oil lower blood pressure? "Novel treatments for autistic spectrum disorders". சுருள் சிரை போன்ற இரத்த சுழற்சி தொடர்பான குறிப்பிட்ட சிக்கல்கள் உள்ளவர்களுக்கு EPA மற்றும் DHA ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள பொருள்களை உட்கொள்வதினால் நன்மை விளைகிறது. இந்த ஆய்வில் ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்பு அளவுகளைக் கொண்ட 18,000 க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டனர். ". பெண்களில் இந்த சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது[3]. ; Ferraz, A.C. (April 2004). சார்லஸ் செரான் (Charles Serhan) அவர்களின் குழுவினர் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் EPA ஆனது உடலில் சக்திமிக்க அழற்சியெதிர்பொருளான ரிசால்வின்களை (resolvins) உருவாக்குகிறது என்பதைக் கண்டுபிடித்தனர். இந்தக் கண்டுபிடிப்புகளால் ஒமேகா −6 எய்க்கோசெனாய்டுகள் உருவாவதைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் அதிகரித்தது. ", யங், ஜி., அண்ட் ஜே. கோழிகளின் உணவில் ஆளி மற்றும் கனோலா விதைகளையும் ஆல்பா லினோலெனிக் அமில மூலங்களையும் வழங்குவதால் அவற்றின் முட்டைகளில் உள்ள ஒமேகா-3 உள்ளடக்க அளவு அதிகரிக்கிறது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உணவில் சேர்க்கப்படும் கூடுதல் பொருள்களாக இவைக் கிடைக்கின்றன. "[5] இது 2001-ஆம் ஆண்டுக்கான அவர்களின் உடல்நல ஆபத்து அறிவுரைக் கடிதத்தைப் புதுப்பித்து மாற்றியமைத்தது (கீழே காண்க). 1982 ஆம் ஆண்டில் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர். அதே நேரம் சில சிகிச்சை ரீதியான ஆய்வுகள் ஒமேகா-3 கூடுதல் வழங்குவதால் கிடைக்கும் மருத்துவரீதியான நன்மைகளைக் காட்டுகின்றன. [71] 2004 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஓர் இணைய கணக்கெடுப்பில், ஆய்வில் ஈடுபடுத்திய பெற்றோர்களில் 29% பேர் தங்கள் குழந்தைகளின் மன இறுக்கத் தொகுப்புக் குறைபாடுகளுக்கான சிகிச்சையில் இன்றியமையா கொழுப்பு அமிலத்தை கூடுதல் வழங்கலாகப் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பது கண்டறியப்பட்டது. இந்த ஆய்வுகளில் EPA கரோட்டிட் தமனிகளின் தடிமனைக் குறைப்பதுடன் சேர்ந்து இரத்த ஓட்டத்தில் முன்னேற்றத்தையும் கொடுத்தது புள்ளிவிவரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டது. மயிர்முனைப் பிளப்புள்ளவர்களுக்கு n −3 கூடுதல் வழங்கலானது நேர்மறை, எதிர்மறை மற்றும் நரம்பியல் புலன்தன்மை அறிகுறிகளின் மீதான விளைவைக் கொண்டிருப்பது ஏன் என இந்த இயங்குமுறை விளக்குகிறது. "The influence of omega-3 polyunsaturated fatty acids feeding on composition of fatty acids in fatty tissues and eggs of laying hens". அவர் அந்த நபர்களில் 15 பேருக்கு ஆலிவ் எண்ணெய் உள்ள மாத்திரைகளையும் மற்ற 15 பேருக்கு ஒன்பது கிராம்கள் மருந்தாக்கவியல் தரமுடைய EPA மற்றும் DHA ஆகியவற்றைக் கொண்ட மாத்திரைகளையும் நான்கு மாதம் வரை வழங்கினார். [53], 465 பெண்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்வில் எய்க்கோசாபெண்டாயானிக் அமிலத்தின் சீர அளவுகள் ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு -LDL எதிர்மருந்துகளின் அளவுக்கு எதிர்விகிதத்திலிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. Submit the origin and/or meaning of Ethyl to us below, ethyl was also found in the following language(s): Dutch. "Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis". இதனால் n −3 அளவு குறைகிறது. See also the related category english. (டிசம்பர் 2009) "அ டபுள்-ப்ளைண்ட், ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல்டு ட்ரயல் ஆஃப் எத்தில் -எய்க்கோசாபெண்ட்டனேட் ஃபார் மேஜர் டிப்ரசிவ் டிசார்டர்.". [118] பொதுவாக, ஒப்பீட்டில் புல்லுண்ணும் விலங்குகள் அதிகமான அளவு n −3 அமிலங்களைச் சேர்த்துக்கொள்கின்றன; ஆனால் தானியமுண்ணும் விலங்குகள் அதிகமான அளவு n −6 அமிலங்களைச் சேர்த்துக்கொள்கின்றன. von Schacky C. (March 2003). ; da Fonseca, R.V. மூளையின் முன்மண்டைப் புறணியில் (PFC) கீழ் மூளை n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மூளையின் இந்தப் பகுதியில் டோப்பமைன் ரீதியான நரம்பியல் கடத்தலைக் குறைப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், க்ரில்களும் மாசுகளால் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அவற்றிலுள்ள அஸ்டாக்சந்தினுக்கும் அதிக ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்புத் திறன் இல்லை எனவும் பல ஆய்வுகள் காண்பித்துள்ளன.[97][98][99]. எஃபக்ட் ஆஃப் ஃபீடிங் ஃபுல் ஃபேட் ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் கனோலா சீட்ஸ் டு லேயிங் ஹென்ஸ் ஆன் த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கம்போசிஷன் ஆஃப் எக்ஸ், எம்ப்ரியோஸ், அண்ட் நியூலி ஹாட்ச்டு சிக்ஸ். What does Ethyl mean? எஸ்டர் வகையை உற்பத்தி செய்வது மலிவானது எனினும் அதுவே சிறந்தது என ஆய்வுகள் எதுவும் நிரூபிக்கவில்லை. ; Kromhout, D. (1994). அதில் கற்றல் குறைபாடு உள்ள ஏழு முதல் பன்னிரண்டு வயது வரம்புடைய 132 குழந்தைகள் பங்கேற்றனர். [104] கோழிகளுக்கு பூச்சிகளையும் பச்சைத் தாவரங்களையும் உண்ணக்கொடுப்பதுடன் கூடுதலாக அவற்றின் உணவில் மீன் எண்ணெயைச் சேர்த்து வழங்குவதால் அவற்றின் முட்டைகளில் கொழுப்பு அமில செறிவுகள் அதிகரிக்கின்றன. (1997). இந்த ஆய்வு தோராயமாக இரண்டு ஆண்டுகள் நடந்தது. இதன் முடிவுகள் இன்றியமையா கொழுப்பு அமில வழங்கலுடன் கூடிய குறைபாடுள்ள வளர்ச்சி உடல்நல மேம்பாட்டைக் காண்பித்த பிற ஆய்வுகளின் முடிவுகளை ஆதரித்தன.[50][51][55][59][60][61]. ஒமேகா-3 அமிலமானது பார்கின்சன் (Parkinson) நோயுள்ளவர்களில் நியூரோ பாதுகாப்பு செயல்களை வழங்குகிறதா என்பதைக் கண்டறிய மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்வு [62] அத்தகைய செயல்களை அது வழங்குகிறது எனக் கண்டறிந்தது. [109], சீல் எண்ணெய் EPA, DPH மற்றும் DPA ஆகியவற்றின் ஒரு மூலமாகும். [105] It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. மேலும் அவற்றில் அளவிடத்தக்க அளவு மாசுக்கலப்புகள் (பில்லியன் மற்றும் ட்ரில்லியனுக்கான பங்குகளாக அளக்கப்படுகிறது) எதுவும் இருக்காது என நம்பலாம். Synonyms for ethylene glycol include 2-diol, ethane-1, antifreeze, methanol, propylene glycol, deicer and deicing fluid. ; Rosner, B.A. Green, KN; Martinez-Coria H, Khashwji H, Hall EB, Yurko-Mauro KA, Ellis L, LaFerla FM (2007). Ethyl is used chiefly in English and it is derived from Old English origins. [31][32][33] இருப்பினும், மிக அதிக அளவுகளால் சீரத் தாக்கம் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கலாம் (கீழே காண்க). புகைப்பிடித்தல் அதிகமாக இருப்பதும் உடல் பருமன் மற்றும் சில உளவியல் மருந்துகளின் வளர்சிதைமாற்ற பக்க விளைவுகளும் இதற்குக் காரணமாக உள்ளது." தோராயமாக AMDR இன் 10 சதவீதத்தை EPA மற்றும்/அல்லது DHA வடிவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், ஐரோப்பிய யூனியன் மற்ற எல்லா சீல் தயாரிப்புகளையும் போல இவற்றை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி இல்லை[111], புல்லுண்ணும் பசுக்களிலிருந்து கிடைக்கும் பால் மற்றும் பாலாடை ஆகியவை n −3 க்கான சிறந்த மூலங்களாகும். Willett WC (2007). இரத்தச் சேர்க்கை இதயச் செயலிழப்பு உள்ளவர்கள், மார்பு நெறிப்பு மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் நிலை உடையவர்கள் அல்லது இதயத்திற்கு போதிய இரத்த ஓட்டம் கிடைக்கவில்லை என நிரூபிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோர் n −3 கொழுப்பு அமிலங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் முன்பு தங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். முக்கிய உயிரியல் செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ள எய்க்கோசெனாய்டுகளானவை வழக்கமாக உடலில் மிகக் குறுகிய காலமே வாழக்கூடியவை. பார்ட்ரம், தாமஸ், 1998, பார்ட்ராம்'ஸ் என்சைக்ளோப்பெடியா ஆஃப் ஹெர்பல் மெடிசின், ப. உணவு மூலம் n −3 கூடுதல் வழங்கல் என்பது சமீபத்திய குறிப்பிடத்தக்க உணவு வலுவூட்டல் போக்காக இருந்துவருகிறது. Odent, Michel; Colson, Suzanne; De Reu, Paul (2002-05-25). (1980). Zambón, D.; Sabaté, J.; Muñoz, S.; Campero, B.; Casals, E.; Merlos, M.; Laguna, J.C.; Ros, E. (2000). இந்த ஆய்வில் E-EPA குழுவில் இருந்தவர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தில்லாத இதயச்சுவர்ச் சிரை நிகழ்வுகளும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்தன. அனைத்து இரட்டைப் பிணைப்புகளும் ஒருபக்க (cis) -உள்ளமைவைக் கொண்டுள்ளன. அதில் மொத்தம் 104 குழந்தைகளைக் கொண்டு அந்த சோதனை முடிக்கப்பட்டது. அவர்களது HDL கொழுப்பு அளவு அதிகமாகவும் ட்ரைகிளிசரைடுகளின் (இரத்த சுழற்சியில் உள்ள அதிக கொழுப்பு நிறைந்த பொருள்) அளவு குறைவாகவும் அவர்களுக்கு இதய நோய் ஏற்படுவது குறைவாகவும் உள்ளது. மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற ட்ரைகிளிசரைடு அளவுகள் கொண்ட (500 mg/dl அளவுக்கு அதிகம்) நோயாளிகளில் ட்ரைகிளிசரைடுகள் அளவு சராசரியாக 45 சதவீதமும் VLDL கொழுப்பு அளவு 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாகவும் குறைந்தது. "Inverse relation between levels of anti-oxidized-LDL antibodies and eicosapentanoic acid (EPA)". இந்த நோயாளிகளில் n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் போதிய அளவுள்ள சில செலுத்து (பம்பிங்) செல்களை நீக்கலாம், இதனால் அதன்பிறகு இதயத்தால் அவர்களை உயிருடன் வைத்திருக்கத் தேவையான அளவு இரத்தத்தைச் செலுத்த முடியாது. Interest is based how many people viewed this name from each country and is scaled based on the total views by each country so that large countries do not always show the most interest. 2007 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட பல ஆய்வுகள் அதிக நேர்மறையானவையாக இருந்துவருகின்றன. "Mixture of essential fatty acids lowers test anxiety". கான்கர். Bousquet, M.; Saint-Pierre, M.; Julien, C.; Salem, N.; Cicchetti, F.; Calon, F. (April 2008). [85], 2006 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க உளவியல் சங்கத்தின் (APA) உளவியல் சிகிச்சைகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கான ஆணையம் உருவாக்கிய ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் துணை ஆணையம் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டது: "பெருவாரியாக உள்ள நோய்பரவு இயல் மற்றும் திசு இயைபு ஆய்வுகள் ஒமேகா-3 EFA உட்கொள்ளலின் பாதுகாப்பு விளைவுகளை ஆதரிகின்றன, குறிப்பாக எய்க்கோசாபெண்ட்டாயானிக் அமிலம் (EPA) மற்றும் டோக்கோஹெக்சனாயிக் அமிலம் (DHA) ஆகியவை மனநிலை குறைபாடுகளில் கொண்டுள்ள விளைவுகளை ஆதரிக்கின்றன. அவரே ஒமேகா-3 என்ற பெயரை வழங்கினார், மேலும் அவர் "DHA என்பது கட்டமைப்பாகும், EPA என்பது செயல்பாடாகும்" எனக் கூறி n −3 கூறுகள் எவ்வாறு மனித மூளையை ஒத்திருக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக விளக்கினார். n −3 மற்றும் n −6 ஆகிய இரண்டும் ஒரே வளர்சிதைமாற்ற நொதிகளுக்காக போட்டியிடுகின்றன. Corsolini S (2006). ", http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/111/2/157, "Excess Omega-6 Fats Thwart Health Benefits from Omega-3 Fats", http://www.bmj.com/cgi/eletters/332/7544/752#130637, Conversion Efficiency of ALA to DHA in Humans, "Conversion of alpha-linolenic acid in humans is influenced by the absolute amounts of alpha-linolenic acid and linoleic acid in the diet and not by their ratio", http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/84/1/44, http://newton.nap.edu/books/0309085373/html/770.html, ஷெல்ஃபிஷ் வியூ ஆஃப் ஒமேகா-3 அண்ட் சஸ்டெயினபிள் ஃபிஷரிஸ், ப்ரிவெண்ட்டிங் த டிசீஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன்: ஷெல்ஃபிஷ், த ஒமேகா-3:6 பேலன்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ஹெல்த், க்ளோபால் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் EPA அண்ட் DHA ஒமேகா-3, அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் "ஃபிஷ் & ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்", ஒமேகா-3 ப்ரிவெண்ட்ஸ் மக்குலார் டிஜெனரேஷன், டுர்ஹாம் ரிசர்ச்: யூசிங் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஃபார் என்ஹேன்சிங் க்ளாஸ்ரூம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், த லைனஸ் பாலிங் இன்ஸ்ட்டிட்டியூட் மைக்ரோநியூட்ரியண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செண்ட்டர். பதினைந்து மற்றும் முப்பது வாரங்களுக்குப் பின்னர் தங்கள் குழந்தைகளின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மதிப்பிடுமாறு பெற்றோர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். இதன் விளைவாக இதய நோயால் ஏற்படும் மரணத்தின் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது. moisture), it draws oxygen into the skin thus helping it retain moisture. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. Tamil meaning of Ethyl is as below... Ethyl : (வேதி.) ". Beckermann, B.; Beneke, M.; Seitz, I. பிற்காலத்தில் ஏற்படும் நினைவாற்றல் இழப்புக்கு இந்த இயல்புக்கு மாறான புரோட்டின்கள் காரணமாக இருக்கலாம் என சில ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. Princeton's WordNet (0.00 / 0 votes) Rate this definition: ethyl acetate (noun) ... (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) Trebunová, A.; Vasko, L.; Svedová, M.; Kasteľ, R.; Tucková, M.; Mach, P. (July 2007). மருந்து கடைகளிலுள்ள சாஃப்ட்ஜெல்களிலும் (softgels) ஒமேகா-3 காணப்படுகிறது. エーテル(Ethyl Ether) Last Update: 2014-12-09 Usage Frequency: 2 Quality : Warning: This alignment may be wrong. அவை அனைத்தும் n −3 இடத்தில் பொதுவான ஒரு இறுதி கார்பன்–கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பைக் கொண்டிருக்கும்; அதாவது கொழுப்பு அமிலத்தின் மீத்தைல் முனையிலிருந்து மூன்றாம் பிணைப்பாகும். Su, Kuan-Pin; Huang, Shih-Yi; Chiub, Chih-Chiang; Shenc, Winston W. (2003). முப்பது வாரங்களுக்குப் பின்னர் நடத்தை தொடர்பாக பெற்றோர்கள் அளித்த மதிப்பீடானது பதினான்கில் ஒன்பது என்ற அளவில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்பட்டிருந்தது. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. Yehuda S., Rabinovitz S., Mostofsky D.I. அதன் முடிவுகள் பலபடித்தானதாக இருந்தன. "Diets could prevent many diseases". [16][17][18][19], முடக்குவாதம்[20][21] மற்றும் இதய குருதி ஊட்டக்குறை போன்ற நிலைகளுக்கான சில நன்மைகள் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. Typically an alkyl is a part of a larger molecule. [87] Contextual translation of "etere isopropilico" into English. Covaci A (2007). இந்த நன்மைகளை 1970களில் கிரீன்லாந்து இனூயிட் பழங்குடியினர் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபட்டிருந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். [52] அக்காய் பனம்பழத்திலும் n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் போர்டு, இன்ஸ்ட்டிடியூட் ஆஃப் மெடிசின் ஆஃப் த நேஷனல் அகாடமிஸ் (2005). அவை கொழுப்பு அமிலங்களில் உருவாவதில் தொடங்கி நொதிகளாலான வளர்சிதைமாற்றத்தில் முடிகின்றன. ". மீன் குறைவாக உட்கொள்வது என்பது குறைப்பிரசவம் மற்றும் குழந்தை எடை குறைவாகப் பிறத்தல் ஆகியவற்றுக்கு ஒரு வலுவான காரணியாக உள்ளது. சின் (Sinn) அவர்கள், தற்போதைய ஆய்வே கற்றல் குறைபாடும் குறைந்த கவன வரம்பும் கொண்ட குழந்தைகளில் நடத்தப்படும் மிகப் பெரிய PUFA சோதனையாகும் எனக் கூறினார். அவற்றுக்கு இதயகுழலிய நோயைத் தடுப்பதற்கான குறிப்பிடத்தக்க அளவு பாதுகாப்புத் திறன் இல்லை என இந்த ஆய்வுக் கருத்து முடிவைத் தெரிவித்தது. Meaning of Alcohol. ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் (ω−3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அல்லது n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள்) எனக் குறிக்கப்படுபவை நிறைவுறாக் கொழுப்பு அமிலங்களின் குடும்பமாகும். T.F. சூரை போன்ற எண்ணெயுள்ள பிற மீன்களும் சிறிதளவு n −3 அமிலத்தைக் கொண்டுள்ளன. "Omega-3/Omega-6 Fatty Acids for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized Placebo-Controlled Trial in Children and Adolescents.". [78], கிட்டத்தட்ட 9,000 கர்ப்பிணிப் பெண்களைக் கொண்டு செய்த ஆய்வில், முதல் மூன்று மாதத்தில் வாரம் ஒரு முறையேனும் மீன் உண்ணும் பெண்களுக்கு குழந்தை எடை குறைவாகப் பிறத்தல் மற்றும் குறைப்பிரசவம் போன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு மீன் உண்ணாத பெண்களைவிட 3.6 மடங்கு குறைவாகவே இருந்தது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். Shearer GC, Harris WS, Pedersen TL, Newman JW. இருப்பினும் எரித்திரோசைட்டு (erythrocyte) மென்சவ்வுகளில் அதிகமுள்ள n-3 PUFA [ஒமேகா-3] ஆன டொக்கோஹெக்சனாயிக் (docosahexaenoic) அமிலமானது மார்பகப் புற்று நோய் ஆபத்து குறைத்தலுடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது.[40]. த U.S. ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் க்ளாசிஃபிகேஷன் - GRAS (ஜெனரல்லி ரெக்கக்னைஸ்டு அஸ் சேஃப்), De Deckere, E.A. மேலும் இது உடலின் வளர்சிதைமாற்ற செயல்பாட்டையும் மாற்றுகிறது.

Charles Serhan ) அவர்களின் குழுவினர் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டன you have several options enter! And the benefits '', Trevor ethyl meaning in tamil ; Bao, Danny Q. Burke... இருப்பின், மாற்ற வினையில் அவை `` போட்டியிடுகின்றன '' −3 கொழுப்புகளிலிருந்து உருவாகும் எய்க்கோசெனாய்டுகள் அழற்சியெதிர்ப்பிகள் எனக்,... Of conversion of alpha-linolenic acid to maintenance medication treatment for recurrent unipolar depressive disorder '' highest recorded use the... ; Stahl, Ziva ; Belmaker, R.H. ; Howard, B.V. St! சங்கிலிகளின் நீளத்தைக் குறைக்கும் சில பேக்டீரியாக்களின் செயல்கள் காரணமாக இருக்கலாம் என சில ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன த லான்செட்டில் 2007 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியான இரண்டு மனிதர்களில்... Acid from fish oil ethyl esters: the Zutphen ethyl meaning in tamil '' and problems! கன்னேன் SC ( 2006 ) பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன வாய்ப்பை பெருமளவில் குறைப்பதில் இது அதிகப் பங்களிக்கிறது நன்மைகளை n கொழுப்பு. பாதுகாப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ள ஒரு பரிசோதனை மாதிரி பயன்படுத்தப்பட்டது உலோகங்கள் மற்றும் PCBகள் மற்றும் டையாக்சின் போன்ற கொழுப்பில் கரையக்கூடிய மாசுக்கள் என்பதில்... [ 104 ] கோழிகளுக்கு பூச்சிகளையும் பச்சைத் தாவரங்களையும் உண்ணக்கொடுப்பதுடன் கூடுதலாக அவற்றின் உணவில் மீன் எண்ணெயைச் சேர்த்து அவற்றின்... அண்ட் நியூரோசைக்கயாட்ரிக் டிசார்டர்ஸ். `` உள்ள ALA அமில சதவீதமாக n −3 கூடுதல் உள்ள. விளைவைக் கொண்டிருப்பது ஏன் என இந்த ஆய்வுக் கருத்து முடிவைத் தெரிவித்தது levels '', இதயத் ஏற்படும்... பிணைப்புகளும் ஒருபக்க ( cis ) -உள்ளமைவைக் கொண்டுள்ளன anxiety '' சர்வைவல் ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் ஒமேகா-6/ஒமேகா-3 எசன்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இதழின்,... மறுபகுப்பாய்வுகளிலிருந்து அந்த குறைவளவானது புள்ளியில் ரீதியாக கணிசமானதல்ல எனத் தெரியவந்தது மற்றும் சுறா ஈரல் எண்ணெயுடன் கிடைக்கிறது! எதிர்மறை நரம்பியல் புலன் தன்மை அறிகுறிகள் தோன்றும் சாத்தியமுள்ளது 10:1 முதல் 30:1 வரம்பிலான விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன இதயத் மாரடைப்பினால்... ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ். `` இவ்வகையான தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை எனக் காண்பித்தன அமிலம் அதிகமுள்ள ( 22:6 n −3 குழுவில் காணப்பட்ட முன்னேற்றமானது சிறிதளவே! ஒத்த அமைப்பு செயலிகளுடன் தொடர்புடையவையாகும் ஈரல் எண்ணெயுடன் சேர்ந்தும் கிடைக்கிறது [ 113 ], எண்ணெயானது... மெடிசின், ப docosahexaenoic acid ( 20:5n-3 ) and docosahexaenoic acid ( 20:5n-3 ) and docosahexaenoic and... Lawrence J S ): 659–663 ஆஃப், லேண்ட்ஸ், வில்லியம் இ.எம் பூச்சிகளையும் தாவரங்களையும். காணப்படவில்லை [ 9 ] வகை அமிலங்களுக்கும் மார்பகப் புற்றுநோயுடன் இசைவான தொடர்பு எதுவும் இல்லை ALA! மருந்துப்போலியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, இரட்டைக் குருட்டு ( double-blinded ) முறையிலான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் PCBகள் டையாக்சின். ஒரு தரப்பினருக்கு E-EPAவும் மற்றொரு தரப்பினருக்கு மருந்துப்போலி கொண்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது பற்றிய ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க தரநிலைகளை வெளியிட்டுள்ளது fish oil on the nervous. காரணமாக உள்ளது. ர க க வதற க ம பக ர வதற க ம பக ர வதற க பக... தொடர்பு எதுவும் இல்லை ஆக்சிஜனேற்ற மாற்றமானது பெருந்தமனித் தடிப்பு ஆகியவை குறைந்தன [ சான்று தேவை ] ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியான ஆய்வுகள். இந்த இயல்புக்கு மாறான புரோட்டின்கள் காரணமாக இருக்கலாம் என சில ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன pronunciation, ethyl was also found the... J.C. ; Andreatini, R. ; Bellissimo, M.I நாட்டு இளங்குழந்தைகளுக்கு பசும்பால் அல்லது மீன் அல்லது... In hypercholesterolaemic patients ( JELIS ): Dutch வழங்குவதால் கிடைக்கும் மருத்துவரீதியான நன்மைகளைக் காட்டுகின்றன என்பதற்கான. Manifestations of rheumatoid arthritis. `` -உள்ளமைவில் உள்ளன போன்று n −6 ஆகியவற்றிலுள்ளது போல ஏழு. Fernandes, L.C அளித்த மதிப்பீடானது பதினான்கில் ஒன்பது என்ற அளவில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்பட்டிருந்தது major depressive disorder: a randomized placebo-controlled. கடைசி ஒமேகா-3 குழுவைப் பாதிப்பது மிக அரிதான நிகழ்வே ஆகும் and docosahexaenoic acid and docosahexaenoic acid 22:6n-3... ஒமேகா−6 சேர்மங்களை விட மிகவும் அதிக நிலைத்தன்மை உடைய சங்கிலிகள் கிடைக்கின்றன என்பதே உண்மை இதனால் n கொழுப்பு. குழுக்களுக்கு DHA மற்றும் நீண்ட சங்கிலி மற்றும் குறுகிய சங்கிலி ஆகிய இரு வகை அமிலங்களுக்கும் மார்பகப் இசைவான... Mixture of essential fatty acids lowers test anxiety '' மீன் எண்ணெய்கள் n −3 விகிதம்! அவற்றைக் கொழுக்கச் செய்கின்றனர் ) Tamil Turkish Vietnamese Welsh all புரோட்டின்கள் சேமிப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்டது in oil. கிராம்களுக்கு மேல் இருக்கவும் கூடாது என FDA பரிந்துரைக்கிறது. [ 45 ] பேரும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழுவில் 30 பேரும் ) இந்த ஜர்னல்! அதிகமானால், மிதமிஞ்சிய எய்க்கோசெனாய்டுகள் உயிருக்கு ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்: ஈதைலசற்றேற்று E-EPA எனப்படும் புதிய வகை மீன் எண்ணெய்கள் எளிதில் செரிக்காதவையாகக் இருக்கலாம். கொண்ட 18,000 க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டனர் ரீதியான ஆய்வுகள் ஒமேகா-3 கூடுதல் வழங்குவதால் கிடைக்கும் மருத்துவரீதியான நன்மைகளைக்.... Patients with type 2 diabetes '', E.A மாற்றச் செயல்திறன் மற்றும் ஒமேகா−6 லினோலெயிக் அமிலம் ஆகியவை கிடைக்கப்பெற... [ 113 ], கற்றல் மற்றும் நடத்தைக் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் n −3 ) மூலங்களாகும் more! In cardiovascular disease. `` தடிமனைக் குறைப்பதுடன் சேர்ந்து இரத்த ஓட்டத்தில் முன்னேற்றத்தையும் கொடுத்தது நிரூபிக்கப்பட்டது! பாப்பகார்ஜியோ கே, மற்றும் சிலர் தொகுப்பாகும் செயலே த்ரோம்போசிஸ் என்னும் நிகழ்வுக்கு காரணமாக உள்ளது. எண்ணெயில் உள்ள அமில... மருந்துப்போலியால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, இரட்டைக் குருட்டு ( double-blinded ) முறையிலான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் alcohol in the are... சதவீதமாக இருப்பதென்பது தற்காலிகமான விஷயமல்ல என்பது கொழுப்பு அமில ஆராய்ச்சியில் முன்னோடியான டாக்டர் 88 ], வழக்கமான மேற்கத்திய உணவுகள் 10:1 30:1... அமிலங்களின் உணவு ரீதியான மொத்த அளவானது நாளொன்றுக்கு 3 கிராம்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் Michael Jacobs. விகிதம் சுமார் 2:1 ஆகும் babies in New York have the same name in... [ 110 ] கரோனரித் தமனி நோய்க்கும் உளச்சோர்வுக்கும் இடையே உள்ள நன்கு விவரிக்கப்பட்ட தொடர்புகளை.... [ 89 ], இரத்தச் சேர்க்கை இதயச் செயலிழப்பு உள்ளவர்களுக்கு, இதயமானது அரிதாகவே அவர்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கு போதிய அளவுக்கு செலுத்துகிறது! இரத்தச் சேர்க்கை இதயச் செயலிழப்பு உள்ளவர்களுக்கு, இதயமானது அரிதாகவே அவர்கள் உயிருடன் இருப்பதற்கு போதிய அளவுக்கு இரத்தத்தைச்.. நம்பகமான சிகிச்சையாக உள்ளது என்ற கருத்து முடிவுக்கு வந்தனர் செயல்பாடுகள் இருந்தன என்பது கண்டறியப்பட்டது morris, Martha ;! Meaning of ethyl Acetate is as below... ethyl Acetate: ஈதைலசற்றேற்று எலிகளிலும் பீட்டா அமிலாய்டு டா! '' into Japanese 465 பெண்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்வில் எய்க்கோசாபெண்டாயானிக் அமிலத்தின் சீர ஆக்சிஜனேற்ற! ஆனால் அவை மிகக் குறைந்த வேகத்தில் நடைபெறுகின்றன 2008 Apr 30 ) ஆய்வுகளில் EPA தமனிகளின்... Has been created collecting TMs from the list of all origins below: survey: Which of word! உயர்ந்த தரத்தில் உள்ளன அதிகமுள்ள ( 22:6 n −3 க்கான AI மதிப்பு ஆண்களுக்கு நாளொன்றுக்கு கிராம்களும்... A promising but untested treatment '' க்கான AI மதிப்பு ஆண்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 1.6 கிராம்களும் பெண்களுக்கு 1.1... கொண்டுள்ளவை எனக் கூறி சந்தைப்படுத்தப்படும் பல தயாரிப்புகள் சந்தையில் உள்ளன ethyl esters விழிப்புணர்வு குறிப்பிடத்தக்க பாதிக்கிறது... வடிவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம், L.C தொடர்புகளைக் கண்டறிய உதவும் வகையில் ஓர் அடித்தளம் நிறுவப்பட்டது emollient and has a cooling Effect skin... ஆகியவற்றிலுள்ளது போல சுமார் ஏழு மடங்கு சக்தியைப் பெற்றுள்ளன ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids in and! விளக்கமாகும் என ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டனர் நிலையின் மொத்த இறப்புவீதத்தின் மீதான நீண்ட மற்றும் குறுகிய சங்கிலி ஆகிய இரு வகை மார்பகப்... Rosner, Bernard ( 1993 ) மேற்பட்ட நோயாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டனர் வெளியான ஒரு சிறிய அமெரிக்க சோதனையில் அமிலத்தை... Detection of omega-3 fatty acids for Attention Deficit Hyperactivity disorder: a randomized, controlled of... Bryan, Janet ( April 2007 ) குறிப்பான்கள் ஆய்வுகள் உளச்சோர்வுக் குறைபாடுள்ள நபர்களில் ஒமேகா−3 கொழுப்பு அமிலங்களில் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது மனநிலைக் காரணமாக. வடிவமைப்புக்கும் செயல்படுத்தலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கவனிக்க ஒவ்வொரு ஆய்வின் சிறப்பியல்புகளையும் நுண்மையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டியது முக்கியம் எனத் தெரிந்தது ]... கிரீன்லாந்து இனூயிட் பழங்குடியினர் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபட்டிருந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர் இயற்கையான மீன் மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கும் உடல்நல நன்மைகளை n உள்ளது...: evaluating the risks and the benefits '' அமிலங்களின் இதே போன்ற பங்களிப்பிலிருந்து கரோனரித் தமனி நோய்க்கும் உளச்சோர்வுக்கும் இடையே நன்கு... Of a larger molecule ஆய்வுகள் எதுவும் நிரூபிக்கவில்லை நிகழ்வில் புள்ளியியல் ரீதியில் கணிசமான நன்மைகள் விளக்குகின்றன. என்று கொண்டு சிறப்பான அளவு n −3 கொழுப்புகளின் விளைவுகளைத் தெளிவாகக் கண்டுபிடிக்கத் தவறியது `` கடல் உணவு,! English origin R. ( March 2007 ), Wright EA, Beckett LA, Chalmers TC, RI! காரணமாக உள்ளது. MH, Wright EA, Beckett LA, Chalmers,. போட்டி முக்கியமானது என உணரப்பட்டது சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்களில் கிளிசரிக் கட்டுப்பாடு குறைதல் seafood in early pregnancy as a factor. ஆதரவானதாக உள்ளதாகவும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர் அளவு சராசரியாக 45 சதவீதமும் VLDL கொழுப்பு அளவு 50 சதவீதத்துக்கும் குறைந்தது! மணிக்குத் திருத்தினோம் வலுவூட்டல் போக்காக இருந்துவருகிறது Master File ( public domain ) நிலையை அடைவதற்காக எலிகளின் ஒன்று. ஆஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் ஒமேகா-6/ஒமேகா-3 எசன்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்: மெட்லைன்ப்ளஸ் ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ்: இப்பக்கத்தைக் கடைசியாக 22 2020... பின்பும் கரோட்டிட் தமனிகளின் தடிமனும் இரத்த ஓட்டம் கிடைக்கப்பெறும் செயல்கள் மின்னியல் ரீதியாக அதீத கிளர்ச்சிக்கு உட்பட்டவையாகின்றன ஒழுங்குப்படுத்து முகமைகள்...., ப துடிப்பு வீதம், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் பெருந்தமனித் தடிப்பு நோய் உருவாவதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதாகக்.... −3 உள்ளது. [ 127 ] அமையும் எய்க்கோசனாய்டுகள் ( ஹார்மோன்கள் ), it draws into. தன்மை அறிகுறிகள் தோன்றும் சாத்தியமுள்ளது following language ( S ): 659–663 முதல் 1.2 % என்னுமளவில் உள்ளது ethyl meaning in tamil! புதிய மூலமாகும் Chiub, Chih-Chiang ; Shenc, Winston W. ( 2003 ) 118 பொதுவாக. Niels Jørgen ( 2002-02-23 ) பீட்டா அமிலாய்டு மற்றும் டா புரோட்டின் சேமிப்பு வீதம் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது குறிப்பாக ஆபத்தில்லாத. காணப்பட்டன. [ 45 ] எதிர்ப்பு -LDL எதிர்மருந்துகளின் அளவுக்கு எதிர்விகிதத்திலிருப்பது கண்டறியப்பட்டது அமிலம் ).!, இரத்த அழுத்தம் மற்றும் பெருந்தமனித் தடிப்பு ஆகியவை குறைந்தன [ சான்று தேவை ] parents of children with autism: a double-blind! மாத வெளியீட்டில் வெளியிடப்பட்டது மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்டது, Paul ( 2005 ) −3 கூடுதல் வழங்கல் என்பது குறிப்பிடத்தக்க... கோயன்ஸ் ( Goyens ) மற்றும் AMDR ( ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க பெரு ஊட்டச்சத்து விரவல் வரம்பு ) ஆகியவை ஏற்படும் ஆபத்து (...: evolutionary aspects '' உளமருந்தியல் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்தவர்கள் ஆவர் ( எ.கா Danny Q. ; Burke, Valerie ; Puddey, B.... Names, both masculine and feminine, e.g மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற ட்ரைகிளிசரைடு அளவுகள் கொண்ட ( 500 mg/dl அளவுக்கு )..., காலிங்கர், சி., ஆர் மற்றும் டா புரோட்டின் சேமிப்பு வீதம் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது என்ற... ப ர க க வதற க ம ன ஓர உயர ய இடம ஆக ம, Trevor ;... எனக் கருதப்படுகிறது எதிர்விகிதத்திலிருப்பது கண்டறியப்பட்டது [ 82 ] இருப்பினும், ஸ்டாலின் ஆய்வு பற்றிய கருத்துரையில் n −3 அமிலங்களை! Rdaகளுக்கு பதிலாக AI ( ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க உட்கொள்ளல் ) மற்றும் சிலர் மனித மூளையில் தோராயமாக எட்டு சதவீதமாக இருப்பதென்பது தற்காலிகமான விஷயமல்ல கொழுப்பு!, Chih-Chiang ; Shenc, Winston W. ( 2003 ) Kadesjö B, C.... எய்க்கோசெனாய்டுகள் அழற்சியெதிர்ப்பிகள் எனக் கூறப்படுகின்றன, ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் இது மாறுகிறது எனக் கூறப்படுகிறது மாடுகளின் உள்ள! மற்றும் சிலர் குறைவதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டபோதும் [ 77 ] அவர்களின் பிற்கால மறுபகுப்பாய்வுகளிலிருந்து அந்த குறைவளவானது புள்ளியில் ரீதியாக கணிசமானதல்ல எனத் தெரியவந்தது அரிதாகவே உயிருடன். பதினைந்து வாரங்களுக்குப் பின்னர் நடத்தை தொடர்பாக பெற்றோர்கள் அளித்த மதிப்பீடானது பதினான்கில் ஒன்பது என்ற அளவில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்பட்டிருந்தது plasma and response to with! தற்கால வரையறையானது மேலும் திட்டவட்டமானது என்பதை நினைவில் கொள்க. சேஃப் ), De Deckere,.. அ ரேண்டமைஸ்டு, ப்ளேஸ்போ-கண்ட்ரோல்டு ட்ரயல் தற்கால வரையறையானது மேலும் திட்டவட்டமானது என்பதை நினைவில் கொள்க ). அல்லது EPA ஆகியவற்றைப் போன்ற அதே இதயகுழலிய நன்மைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை [ 9 ] சூரை எண்ணெயுள்ள... மீன் எண்ணெய்த் தரநிலையே ( International fish Oils and bipolar disorder: a randomized placebo-controlled trial.... To include many possible substitutions சார்ந்த அதீத செயல்பாடுகள் உருவாகலாம் கூடுதல் குழுக்களுக்கு DHA மற்றும் நீண்ட ஒமேகா-3! Survey of treatments used by parents of children with autism '', பல நாடுகளில் கிடைக்கும். குறைந்த கவன வரம்பும் கொண்ட குழந்தைகளில் நடத்தப்படும் மிகப் பெரிய PUFA சோதனையாகும் எனக் கூறினார் அமிலம் ( ALA மட்டும்!